CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

Các thành viên của ABESINT :
IL | PT | AT | OZ | VN

 

 

 

ABOUT US

THÔNG TIN SỰ KIỆN

CÁC DỊCH VỤ

DANH MỤC

LIÊN KẾT

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

 

PHẦN MỀM PHÂN TÍCH KẾT CẤU
Phần mềm thiết kế và phân tích tĩnh, động kết cấu FEM / CAD
 
Tel Aviv | Lisbon | Graz | Sydney | Hanoi